Klikprothese

Problemen met uw kunstgebit? Implantaten kunnen dé oplossing zijn
Wie herinnert zich niet de oma’s en opa’s die nooit hun onderprothese droegen. Omdat het pijn deed aan hun kaak of
omdat ze er niet mee overweg konden. Vandaag de dag is het niet meer nodig om zonder (onder)gebit te lopen. Met de
komst van de tandheelkundige implantaten is het dragen van een volledige prothese vrijwel geen probleem meer. Een
prothese die tijdens het spreken, het eten, het musiceren of sporten gewoon op zijn plaats blijft, dat kan
uitstekend.
Vroeger was de volledige prothese dé standaard van behandeling, als in de onder- en bovenkaak alle tanden en kiezen ontbraken. Sinds 2005 leert de wetenschap dat er geen standaard oplossing voor de gebitsprothese bestaat, maar dat de goed geïnformeerde patiënt in overleg met zijn behandelende tandarts voor zijn of haar situatie de beste oplossing kan kiezen. Daarbij zijn verschillende klikprotheses of een prothese op een steg, een soort stangetje, een mogelijke oplossing.
De meccanodoos in uw mond
Een gebit dat echt bij u past en voelt alsof het uw eigen tanden zijn, dat kunnen wij samen met u realiseren.Samen met u gaan we bekijken òf er en zo ja, wát voor ú de beste oplossing is. Een bovenprothese met de juiste stand van de tanden en kiezen, met een goede vormgeving en een natuurlijke, goede kleur is daarbij de basis. Een klikprothese in de onderkaak kan de oplossing zijn voor de ongemakken van een ondergebit. Denkt u daarbij aan loszitten, van zijn plaats komen met praten en moeilijk kunnen eten. Een klikprothese is een gebitsprothese die vastzit met een soort drukknoopjes, op twee implantaten in de onderkaak. In de onderkaak gebruiken we meestal twee implantaten, maar als de onderkaak fors geslonken is, kan een derde implantaat met een drukknop een sterke verbetering zijn.
De prothese op 2 knopankers
De onderkaak met de twee implantaten, waar de knopankers op geplaatst zijn.De volledige prothese in de mond, de onderprothese klikt vast op de knopankers.
De prothese op 3 knopankers
Bij een ernstig geslonken onderkaak bieden 3 implantaten vaak uitkomst. Daaronder de drie “drukknoopjes” aan de onderkant van de prothese.
De typerende gelaatsuitdrukking van iemand die zonder ondergebit rondloopt. Vervolgens na de behandeling loopt deze patiënt weer met een ondergebit in en wordt zijn gezichtsuitdrukking veel jonger en krachtiger.
Prothese op steg (implantaatgedragen prothese)
Sommige patiënten hebben pijnlijke drukplekken en een prikkelende lip. Ook komt het voor dat patiënten hun
onder tanden en kiezen hebben verloren, maar nog wel een (gedeeltelijk) eigen boven gebit hebben. Dan kan
een implantaat gedragen prothese met een steg een oplossing zijn. Een steg is een stang die alle
krachten van het gebit opvangt, drukknoppen houden de prothese alleen op zijn plaats. Een steg vergt meer mondhygiëne,iets wat een aantal ouderen voor een probleem stelt. Denk bijvoorbeeld aan een bedlegerige patiënt in een verpleeghuis.Een relatief nieuwe ontwikkeling is het plaatsen van drie implantaten met een drukknop, dus een super klikprothese in plaats van een steg. Drie drukknoppen blijken het draagrendement van de steg dicht te benaderen.