Kronen op implantaten

Een combinatie van implantaten en kronen
Een 3-delige brug heeft sinds november 1993 gefunctioneerd. De wortel van het voorste pijlerelement blijkt gebroken
en dus niet te behouden. In overleg met de patiënte besluiten we de voorste pijler met de dummy van de brug te
verwijderen. Op de opengevallen plaatsen worden twee implantaten geplaatst. Op de achterste pijler moet de oude
kroon worden vervangen. Aan het teruggetrokken tandvlees herken je dat de brug lang geleden is gemaakt.
Wanneer de geplaatste implantaten goed zijn genezen en vastgegroeid in de kaak, maken we opbouwen en nieuwe kronen. Dan gaat het erom dat we het lelijke gat achter de hoektand mooi opvullen, waarbij de nieuwe kronen natuurlijk niet mogen opvallen. Daarom gebruiken we een systeem dat voornamelijk keramische, dus tandkleurige materialen toepast.
Met enige trots presenteren we het resultaat waar de betreffende patiënte heel erg blij mee was
Twee kronen op implantaten en een kroon op een natuurlijk element
De bovenkaak, waar de oude brugdelen zijn verwijderd en de implantaten zijn ingeheeld.
De nieuwe kronen op het gipsmodel, zoals ze worden aangeleverd door het tandtechnisch laboratorium.
Een röntgenfoto van het resultaat.
De bovenkaak met het behandelresultaat.